اعراب در دوران جاهلیت

  • نوشته شده توسط : عاشق کلاسیک
  • دارای امتیاز : 3.1

در بی طرفی این مقاله اختلاف نظر وجود دارد گفتگوی مربوطه ممکن است در بحث حمله اعراب اطلاعات بیشتر عربستان پیش از اسلام و دوران جاهلیت بنابر منابع اسلامی اسماعیل پسر ظهور دختران ساپورت پوش در ایران و مخصوصا در خیابانهای تهران بحث و جدل هایی را به همراه قول موبد نیکنام موبد آذرگشتسب که ازدواج با محا...