حسن شهرستانی غزل

  • نوشته شده توسط : عاشق کلاسیک
  • دارای امتیاز : 4.7

حسن شهرستانی که پاره ای وختها حسن خشتک خوانده میشد در میان ترنا بازان سرشناس بود او سبکی از غزلخوانی را اجرا میکرد که بسیار دلنشین بود وبنام غزل خراباتی شناخته میشد ترنا بازی پردیس حسن شهرستانی با حضور بهمن مفید غزل مادر آلبوم ادب غزل حسن شهرستانی دانلود و پخش حسن شهرستانی دانلود حسن شهرستانی آ...