رفع گفت

  • نوشته شده توسط : عاشق کلاسیک
  • دارای امتیاز : 3.1

نماینده تهران گفت با رییس قوه مقننه و قوه قضاییه نشست داشتیم و ان شا الله به زودی به نتیجه می نشیند نظر این ها مساعد است و به دنبال تمهیداتی هستند که به زودی حصر به پایان برسد مثلا او گفت ایران باید دسترسی آزاد به بازرسان آژانس اتمی بدهد این در حالی است که اولا پرونده ایران در طول دو سال قبل روشن ا...